Ditemukan 26 artikel.

ISLAM DAN PEMIKIRAN ILMIAH

  • 2021-07-07 08:49:51
  • Samiran
  • Artikel Ilmiah
Manusia di alam semesta ini, selain sebagai abdi Allah, juga sebagai khalifah Allah. Allah telah menganugrahkan akal kepada manusia agar mereka dapat memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah guna memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna untuk memakmurkan bumi.…