Kenali dirimu: upaya memahami manusia dalam Al-Quran

  • 2021-06-30 06:46:15
  • Edith
  • Buku

Deskripsi Buku
Agama ISLAM
Judul Buku Kenali dirimu: upaya memahami manusia dalam Al-Quran
Pengarang/Penulis Uci Sanusi
Bahasa Indonesia
Edisi
Penerbitan Yogyakarta: Deepublish, 2017
ISBN 978-602-280-559-5
Deskripsi Fisik
Subjek/Kata Kunci Agama Islam
Pengarang Tambahan Rudi Ahmad Suryadi
Abstrak/Ringkasan "Dalam setiap kajian dan ilmu, pembahasan manusia tidak dapat ditinggalkan. Kajian mengenai pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, filsafat, politik, sejarah, serta ilmu lainnya menempatkan manusia sebagai tokoh sentral. Manusia menjadi subjek penentu pada setiap tindakan sesuai dengan bidang yang dihadapi. Tak terkecuali dengan agama sebagai ajaran kebenaran dari Allah SWT, pemahaman manusia tetap menjadi isu yang penting. Kaitan dengan agama, pesan wahyu yang benar dari Allah memberikan penjelasan dari Yang Maha Menciptakan mengenai sosok manusia. Al-Quran sebagai jamuan Ilahi menggambarkan sosok manusia dengan beberapa pemaparan ayat di dalamnya. Isi buku kecil ini sangat sederhana. Walaupun sederhana, mudah-mudahan dapat memberikan bekal pemahaman untuk mengetahui konsep manusia yang lebih lanjut dan mendalam. Nah, buku kecil ini sebenarnya hanya menjelaskan bagaimana Al-Quran memandang manusia. Itu pun dapat dibatasi pada beberapa perfektif mengenai manusia, pemahaman mengenai Al-Quran sebagai sumber inspirasi pengetahuan, terminologi manusia, dan tugas serta peran manusia baik dalam konteks hubungan dengan Allah maupun dengan kosmos, sebagaimana dapat Anda lihat pada daftar isi. "
Catatan/Keterangan
Badan yang memiliki JKPNPNA
Link Sumber
File Digital -